Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ!

%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22+trbidi%3D%22on%22%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%93%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%3F%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82%2C%CF%83%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82%2C+%CF%83%CE%B5+%26nbsp%3B%22%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%22%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%95%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%26nbsp%3B%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%21%21%21%26nbsp%3B%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%21%21%21+%26nbsp%3B%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%3F%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B6%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22color%3A+%230000ee%3B%22%3E%3Cu%3E%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%3C%2Fu%3E%3C%2Fspan%3E%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CF%89%26nbsp%3B%CF%80%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CF%89%CE%B2%26nbsp%3B%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82%21+%CE%A0%CE%BF%CF%85+%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%86%CF%89%CF%82%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%CE%94%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B1%2C%26nbsp%3B%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%88%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%21+%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%BF%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B6%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%85%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7%26nbsp%3B%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B7%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1+%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%27%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A3%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%2C+%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85%21+%26nbsp%3B%CE%9C%CE%B5%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%26nbsp%3B%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%21%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%91%CF%86%CE%BF%CF%8D%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%AE%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B3%CF%8E%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%26nbsp%3B%CE%B4%CF%8E%CF%81%CF%89%CE%BD%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22color%3A+%230000ee%3B%22%3E%3Cu%3E%CE%A1%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82%3C%2Fu%3E%3C%2Fspan%3E.%26nbsp%3B%CE%86%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE%26nbsp%3B%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%94%CF%85%CF%83%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8E%CF%82%2C%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%26nbsp%3B%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85.+%CE%9F%26nbsp%3B%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8C%CF%82%21+%CE%A4%CE%B1+%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%21%26nbsp%3B%CE%95%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%26nbsp%3B%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B1%CF%81%26nbsp%3B%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BD%21+%28%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%8E%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B4%CF%8E...%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5%21%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%95%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%93%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%8E%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82....+%26nbsp%3B%3B%CE%BF%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-aPSeRT7EV2I%2FTyg2iNMJ_kI%2FAAAAAAAAAbI%2FpAQfDCVDEjM%2Fs1600%2F_IGP6699.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22clear%3A+left%3B+margin-bottom%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-aPSeRT7EV2I%2FTyg2iNMJ_kI%2FAAAAAAAAAbI%2FpAQfDCVDEjM%2Fs320%2F_IGP6699.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF%21%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%CE%9B%CE%AF%CE%B3%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%26nbsp%3B%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC...%26nbsp%3B%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%B5%26nbsp%3B%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B8%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%8E%26nbsp%3B%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AD%CF%87%CF%89%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82%21%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%97%26nbsp%3B%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%BF%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%21%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%88%CF%84%CF%83%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22color%3A+%230000ee%3B%22%3E%3Cu%3E%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE%3C%2Fu%3E%3C%2Fspan%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fvailie-in-escapeland.blogspot.com%2F2012%2F01%2F2011.html%22%3E%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%26nbsp%3B%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%26nbsp%3B%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%CF%88%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82%2C%26nbsp%3B%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%2C%26nbsp%3B%CE%B3%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%28%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82...%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%29+%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%26nbsp%3B%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%27%CF%84%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%82%21+%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF+%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1....%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%B1+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B9%CF%82+%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CF%84%CF%89%CE%BD%26nbsp%3B%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9...%26nbsp%3B%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B7%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%21%21%21%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1+center-piece+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82.%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9A%CE%AC%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF...%26nbsp%3B%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%86%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%21+%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%2C%26nbsp%3B%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BD%26nbsp%3B%CF%84%CE%B9+%CE%B2%CE%B3%CE%B7%CE%BA%CE%B5...%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-6wgQfbFW66M%2FTyg0_HWH8QI%2FAAAAAAAAAaA%2FJ_362zn_ifM%2Fs1600%2F_IGP6708.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22clear%3A+left%3B+float%3A+left%3B+margin-bottom%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-6wgQfbFW66M%2FTyg0_HWH8QI%2FAAAAAAAAAaA%2FJ_362zn_ifM%2Fs320%2F_IGP6708.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD%21%26nbsp%3B%CE%88%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%2C%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%2C+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF+glue-gun+%CE%BC%CE%BF%CF%85%2C%26nbsp%3B%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%21%26nbsp%3B%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%83%CE%B1%CF%82+%CF%80%CF%89%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CF%89%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82...%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%26nbsp%3B%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%3F+%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-aq9cpfjLb3M%2FTyg1J-OuzQI%2FAAAAAAAAAaI%2FW3lyYv4lzoA%2Fs1600%2F_IGP6709.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-aq9cpfjLb3M%2FTyg1J-OuzQI%2FAAAAAAAAAaI%2FW3lyYv4lzoA%2Fs320%2F_IGP6709.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%97%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89%26nbsp%3B%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B1%2C+%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B5%26nbsp%3B%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85%21%21%21%26nbsp%3B%CE%9C%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%B5%CE%AF%26nbsp%3B%CE%B7+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5...%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9E%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%22%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%3F%22+%CE%95%2C%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B4%CF%8E%21...+%26nbsp%3B%CE%93%CE%B9%CE%B1+%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%26nbsp%3B%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BE%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BB%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82%2C+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BF%CE%B9+%CE%91%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9%21%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9+%28%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B+%CE%B7%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BF+%CF%80%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%B1%21%CE%A4%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%88%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%2C+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%B5%2C+%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%B1%CF%82+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CF%82%21%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD+%CF%83%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B1....%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A0%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%3F+%CE%91%CE%B1%CE%B1%2C%CE%BD%CE%B1%CE%B9%21%26nbsp%3B%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BD%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AD%CF%87%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%2C%26nbsp%3B%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%26nbsp%3B%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85...%28%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%21%21%29%26nbsp%3B%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%26nbsp%3B%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B1%21%21%21%26nbsp%3B%CE%88%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%21%26nbsp%3B%CE%88%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B7+%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B3%CF%8E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%21%26nbsp%3B%CE%8C%CE%BC%CF%89%CF%82.........................%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E........................%26nbsp%3B%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BE%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%91%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B...%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%26nbsp%3B%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF+%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%89%2C%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1%26nbsp%3B%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AC%2C%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B2%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%22%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%85%22+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B8%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%21+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%3A%CE%BF%2F%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%2C+%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CF%85%CF%80%CE%AE%CF%81%CF%87%CE%B5%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%2C+%CE%B1%CE%BD+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CF%84%CE%B7%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C-%CF%86%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-ocz-sqZg2Ek%2FTyg1Wgaba9I%2FAAAAAAAAAaQ%2FPE43S1y67Aw%2Fs1600%2F_IGP6710.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-ocz-sqZg2Ek%2FTyg1Wgaba9I%2FAAAAAAAAAaQ%2FPE43S1y67Aw%2Fs320%2F_IGP6710.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%91%CF%86%CE%BF%CF%8D%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CF%83%CF%89%2C%26nbsp%3B%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%28%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82%CF%82%CF%82%CF%82%21%21%21%29+%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%2C+%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%89%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%89%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B3%CF%8D%CF%81%CF%89%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-8vzs5JPpl14%2FTyg1gpW8MCI%2FAAAAAAAAAaY%2FLrsBHEH3SNU%2Fs1600%2F_IGP6711.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-8vzs5JPpl14%2FTyg1gpW8MCI%2FAAAAAAAAAaY%2FLrsBHEH3SNU%2Fs320%2F_IGP6711.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7.....%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-6UZ2RPaWTkQ%2FTyg1rUYyfQI%2FAAAAAAAAAag%2Fi4Tw-ueki5k%2Fs1600%2F_IGP6712.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-6UZ2RPaWTkQ%2FTyg1rUYyfQI%2FAAAAAAAAAag%2Fi4Tw-ueki5k%2Fs320%2F_IGP6712.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CE%B9%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC.......%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-PQr8j9DYGyY%2FTyg11w10tTI%2FAAAAAAAAAao%2FkIaDblWR35s%2Fs1600%2F_IGP6713.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-PQr8j9DYGyY%2FTyg11w10tTI%2FAAAAAAAAAao%2FkIaDblWR35s%2Fs320%2F_IGP6713.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%8C%2C%26nbsp%3B%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%26nbsp%3B%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%86%CE%B5%CE%BB%CF%84%21+%CE%9A%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B3%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%21%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-cO70c4seXLk%2FTyg2Asi2FSI%2FAAAAAAAAAaw%2FK41cCIiAMKo%2Fs1600%2F_IGP6714.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-cO70c4seXLk%2FTyg2Asi2FSI%2FAAAAAAAAAaw%2FK41cCIiAMKo%2Fs320%2F_IGP6714.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9D%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%21+%CE%A0%CF%8q%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%82.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-tKcorNLv6zs%2FTyg2Mc6ZppI%2FAAAAAAAAAa4%2Fx94UUfqXZH0%2Fs1600%2F_IGP6715.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-tKcorNLv6zs%2FTyg2Mc6ZppI%2FAAAAAAAAAa4%2Fx94UUfqXZH0%2Fs320%2F_IGP6715.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BE%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B4%CF%85%CE%BF+%CE%91%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9C%CE%B5+%CE%BD%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%2C%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BD%CE%AD%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%21+Guys%2C+what%27s+going+on+here%3F%21+%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-p9sB-12U5i0%2FTyg2W7s5TaI%2FAAAAAAAAAbA%2FCK6PTCgGXU4%2Fs1600%2F_IGP6716.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-p9sB-12U5i0%2FTyg2W7s5TaI%2FAAAAAAAAAbA%2FCK6PTCgGXU4%2Fs320%2F_IGP6716.JPG%22+width%3D%22214%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%26nbsp%3B%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CF%85...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C%26nbsp%3B%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CF%87%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AD%CF%87%CF%89%26nbsp%3B%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF%26nbsp%3B%2C%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%2C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%26nbsp%3B%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%CE%A4%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%26nbsp%3B%28%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CF%89%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%AE%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%26nbsp%3B%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B7%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%29%2C%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B3%CF%8E%26nbsp%3B%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BE%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CE%B2%CE%B3%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%26nbsp%3B%CF%89%CF%82%26nbsp%3B%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%26nbsp%3B%CF%83%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7%26nbsp%3B%CF%8C%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B8%CE%B1+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CF%89%26nbsp%3B%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC%26nbsp%3B%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9%3F%26nbsp%3B%CE%95%CE%B4%CF%8E%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%27%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AE%CE%B4%CE%B7%21+....%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9D%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BD%2C+%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%26nbsp%3B...+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%26nbsp%3B%2C+%CF%84%CE%BF+pop-up%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%2C%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9+%CF%80%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%26nbsp%3B%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-aAIiZ4JlFjE%2FTyg24ssHjGI%2FAAAAAAAAAbY%2FJ8uxLZQJAIM%2Fs1600%2F_IGP6723.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-aAIiZ4JlFjE%2FTyg24ssHjGI%2FAAAAAAAAAbY%2FJ8uxLZQJAIM%2Fs320%2F_IGP6723.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E+%CE%A4%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9...........................%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%A4%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B1%21%21%21%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-4yhhioUWBdg%2FTyg3DShTUXI%2FAAAAAAAAAbg%2F5IUniFniDRQ%2Fs1600%2F_IGP6727.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22214%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-4yhhioUWBdg%2FTyg3DShTUXI%2FAAAAAAAAAbg%2F5IUniFniDRQ%2Fs320%2F_IGP6727.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B7%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%21%26nbsp%3B%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%26nbsp%3B%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89%21+%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85.....%26nbsp%3B%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF%2C+cheek-to-cheek%21%21%21+%CE%A7%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%87%CE%B1%21%21%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9C%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B5%26nbsp%3B+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%2C%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89%26nbsp%3B%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%2C%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%26nbsp%3B%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%2C+%CE%BC%CE%B1+%CE%B8%CE%B1%26nbsp%3B%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%BD%CF%89%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%94%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BE%CE%AD%CF%81%CF%89%26nbsp%3B%CF%80%CF%89%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B5%26nbsp%3B%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%21+%26nbsp%3B%CE%88%CE%BD%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8C+%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9...%26nbsp%3B%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%2C+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B5%2C%CF%84%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BE%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%26nbsp%3B%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%AE%CE%B3%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%26nbsp%3B%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B5%26nbsp%3B%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC%3A+%22%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%26nbsp%3B%CE%B8%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B4%CF%8E%21%22%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%CE%9D%CE%B1+%CF%80%CF%89%26nbsp%3B%CE%B5%CE%B3%CF%8E%26nbsp%3B%CF%8C%CF%87%CE%B9%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%3F+%26nbsp%3B%CE%9D%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%CF%88%CE%B5%CE%B9%21+%26nbsp%3B%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CF%85%21%21%21+%3A%CE%BF%29%29%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%CE%95%CE%B4%CF%8E%2C%26nbsp%3B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%3F+%26nbsp%3B%CE%95%CE%B4%CF%8E%21+%CE%8C%2C%CF%84%CE%B9+%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82%26nbsp%3B%CE%B5%CF%83%CF%8D%21+%26nbsp%3B+%3B%CE%BF%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-fyz3AJN5q-U%2FTyg2sLioGqI%2FAAAAAAAAAbQ%2Fz0GIcyPbEvo%2Fs1600%2F_IGP6697.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-fyz3AJN5q-U%2FTyg2sLioGqI%2FAAAAAAAAAbQ%2Fz0GIcyPbEvo%2Fs320%2F_IGP6697.JPG%22+width%3D%22214%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%91%CF%85%CF%84%CE%AC%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B%CF%8E%CF%81%CE%B1%2C%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%26nbsp%3B%CE%BC%CE%BF%CF%85%26nbsp%3B%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%9C%CE%B1+%CF%83%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%AD%CF%87%CF%89%26nbsp%3B%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%26nbsp%3B%CF%84%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%26nbsp%3B%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B1...%26nbsp%3B%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%94%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E%21+%CE%94%CE%B5%CE%BD%26nbsp%3B%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E%26nbsp%3B%CE%BD%CE%B1+%CF%83%CE%B1%CF%82+%CF%80%CF%89%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1%21+%CE%9C%CE%B7%CE%BD+%CE%BC%CE%B5%26nbsp%3B%CF%80%CE%B9%CE%AD%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5...%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%CE%A4%CE%BF%26nbsp%3B%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B4%CF%85%26nbsp%3B%CE%B7%26nbsp%3B%CE%AD%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B7%21%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%AC%26nbsp%3B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%26nbsp%3B%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%AC%26nbsp%3B%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82%26nbsp%3B%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CF%84%CE%B1%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%83%CE%B1%CF%82%26nbsp%3B%CE%B1%CF%80%CF%8C%26nbsp%3B%CE%BC%CE%B9%CE%B1%26nbsp%3B%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%26nbsp%3B%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%21%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+Byeeeeee.....%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B*Vailie*%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3EP.S.%3A+C+u+later......+%26nbsp%3B%3Bo%29%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

6 σχόλια:

 1. Ουφ μου την έχει δώσει ο blogger, δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Βλέπω ένα τεράάάάάάστιο κατεβατό με κουτάκια.γκρρρρρρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΩΩΩΩΩ!!!! ΕΠΙΣΗς ΖΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΠΟΥ ΜΟΛΙς ΠΑΤΗΣΩ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗς ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ....(ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ!ΑΛΛΑ ΤΑΧΩ ΠΑΡΕΙ...)
  ΚΑΙ ΤΡΕΜΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ 'Η ΤΑ ΑΛΛΑΜΠΟΥΡΝΕΖΙΚΑ ΤΗς!
  HELPPPP!!! SOMEBODY HELP!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εγώ βλέπω ένα τεράστιο κείμενο με αριθμούς και αγγλικά γράμματα, δεν καταλαβαίνω τίποτα!!!Δυστυχώς Βάγια μου δεν μπορώ να σε βοηθήσω!!
  Υ.Γ.Την καρφίτσα την έλαβα είναι πανέμορφη ήδη στολίζει το πέτο της ζακέτας μου σε ευχαριστώ πολύ!!!Φιλάκια και καλό βράδυ, ελπίζω να βρεις λύση στο προβληματάκι σου!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή